Ir arriba
Federación Galega de Ximnasia
 • Xunta de Galicia
 • Deporte Galego
 • Eu son Dgan
 • Non a Violencia de Xénero
 • WWW.XIMNASIA.COM
 • Inicio
 • Aviso legal politica proteccion datos

Aviso legal e política de protección de datos

Esta páxina Web é propiedade dá FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA con NIF nº G32023210 e enderezo en RÚA CARLOS MASIDE S/N (32002 Ourense)

Para calquera consulta ou proposta, contáctenos no e-mail: info@ximnasia.com
Esta páxina Web rísexe pola normativa exclusivamente aplicable en España, quedando sometida a ela, tanto nacionais como extranxeiros que utilicen esta Web.

O acceso á nosa páxina Web por parte do USUARIO é gratuito e está condicionado á previa lectura e aceptación íntegra, expresa e sen reservas das presentes CONDICIÓNS XERAIS DE USO vixentes no momento do acceso, que rogamos lea detidamente. O USUARIO no momento que utiliza o noso portal, os seus contidos ou servizos, acepta e sométese expresamente ás condicións xerais de uso do mesmo. Si o usuario non estiver de acordo coas presentes condicións de uso, deberá absterse de utilizar este portal e operar por medio do mesmo.

En calquera momento poderemos modificar a presentación e configuración da nosa Web, ampliar ou reducir servizos, e ata suprimila da Rede, así como os servizos e contidos prestados, todo iso de forma unilateral e sen previo aviso.

A. PROPIEDADE INTELECTUAL

Todos os contidos, textos, imaxes, marcas e códigos fonte son da nosa propiedade ou de terceiros aos que se adquiriron os seus dereitos de explotación, e están protexidos polos dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial.

O usuario únicamente ten dereito a un uso privado dos mesmos, sen ánimo de lucro, e necesita autorización expresa para modificalos, reproducilos, explotalos, distribuílos ou exercer calquera dereito pertencente ao seu titular.

B. CONDICIÓNS DE ACCESO

O acceso á nosa páxina Web é gratuito e non esixe previa suscripción ou rexistro.
O envío de datos persoais implica a aceptación expresa por parte do USUARIO da nosa política de privacidad.

O usuario debe acceder á nosa páxina Web conforme á boa fe, as normas de orde pública e ás presentes Condicións Xerais de uso. O acceso ao noso sitio Web realízase baixo a propia e exclusiva responsabilidade do usuario, que responderá en todo caso dos danos e prexuízos que poida causar a terceiros ou a nós mesmos.

Tendo en conta a imposibilidade de control respecto da información, contidos e servizos que conteñan outras páxinas web aos que se poida acceder a través de enlácelos que a nosa páxina web poida poñer á súa disposición, comunicámoslle que quedamos eximidos de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda clase que puidesen derivar pola utilización desas páxinas web, alleas á nosa empresa, por parte do usuario.

C. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A confidencialidad e a seguridade son valores primordiales de FEDERACIÓN GALEGA DE XIMNASIA e, en consecuencia, asumimos o compromiso de garantir a privacidad do Usuario en todo momento e de non solicitar información innecesaria. A continuación, proporcionámoslle toda a información necesaria sobre a nosa Política de Privacidad en relación cos datos persoais que solicitamos, explicándolle:
 • Quen é o responsable do tratamento dos seus datos.
 • Para que finalidades solicitamos os datos que lle solicitamos.
 • Cal é a legitimación para o seu tratamento.
 • Durante canto tempo conservámolos.
 • A que destinatarios comunícanse os seus datos.
 • Cales son os seus dereitos e como exercelos.
 • RESPONSABLE: ver datos na cabeceira.
 • FINALIDADES, LEXITIMACIÓN E CONSERVACIÓN dos tratamentos dos datos enviados a través de:
  • Formulario de Contacto
   Finalidade: Facilitarlle un medio para que poida poñerse en contacto connosco e contestar ás súas solicitudes de información, así como enviarlle comunicacións dos nosos produtos, servizos e actividades, inclusive por medios electrónicos (correo electrónico, SMS, etc.), si marca a casilla de aceptación.

   Lexitimación: O consentimento do usuario ao solicitarnos información a través do noso formulario de contactos e ao marcar a casilla de aceptación de envío de información.

   Conservación: Unha vez resolta a súa solicitude por medio do noso formulario ou contestada por correo electrónico, si non xerou un novo tratamento, e en caso de aceptar recibir envíos comerciais, ata que solicite a baixa dos mesmos.
  • Envío de correos electrónicos
   Finalidade: Contestar as súas solicitudes de información, atender as súas peticións e responder as súas consultas ou dúbidas. En caso de recibir o seu Currículum Vitae, os seus datos persoais e curriculares poderán formar parte das nosas bases de datos para participar nos nosos procesos de selección presentes e futuros.

   Lexitimación: O consentimento do usuario ao solicitarnos información a través da dirección de correo electrónico ou enviarnos os seus datos e CV para participar nos nosos procesos de selección.

   Conservación: Unha vez resulta contestada a súa petición por correo electrónico, si non xerou un novo tratamento. No caso de recibir o seu CV, os seus datos poderán ser conservados durante un ano máximo para futuros procesos de selección.
  Obligación de facilitarnos os seus datos persoais e consecuencias de non facelo.

  O suministro de datos persoais require unha idade mínima de 14 anos ou, no seu caso, a idade mínima que estableza a normativa de protección de datos aplicable e/ou dispoñer de capacidade xurídica suficiente para contratar.

  Os datos persoais solicitados son necesarios para gestionar as súas solicitudes, darlle de alta como usuario e/ou prestarlle os servizos que poida contratar, polo que, si non nolos facilita, non poderemos atenderlle correctamente nin prestarlle o servizo que solicitou.

  En todo caso, reservámosnos/reservámonos o dereito de decidir sobre a incorporación ou non dos seus datos persoais e demais información ás nosas bases de datos.
 • DESTINATARIOS DOS SEUS DATOS.
  Os seus datos son confidenciais e non se cederán a terceros, salvo que exista obligación legal.
 • DEREITOS EN RELACIÓN COS SEUS DATOS PERSONAIS.
  Calquera persoa pode retirar o seu consentimento en calquera momento, cando o mesmo outorgouse para o tratamento dos seus datos. En ningún caso, a retirada deste consentimento condiciona a execución do contrato de suscripción ou as relacións xeradas con anterioridad.

  Igualmente, pode exercer os seguintes dereitos:
  • Solicitar o acceso aos seus datos personais ou a súa rectificación cando sexan inexactos.
  • Solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fines para os que foron recollidos.
  • Solicitar a limitación do seu tratamento en determinadas circunstancias.
  • Solicitar a oposición ao tratamento dos seus datos por motivos relacionados coa súa situación particular.
  • Solicitar a portabilidade dos datos nos casos previstos na normativa.
  • Outros dereitos recoñecidos nas normativas aplicables.
  Onde e como solicitar os seus Dereitos: Mediante un escrito dirixido ao responsable á súa dirección postal ou electrónica (indicadas no apartado A), indicando a referencia “Datos Persoais”, especificando o dereito que se quere exercer e respecto de que datos persoais.

  En caso de divergencias coa empresa en relación co tratamento dos seus datos, pode presentar unha reclamación ante a Axencia de Protección de Datos (www.agpd.es).
 • SEGURIDADE DOS SEUS DATOS PERSOAIS.
  Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle que adoptamos todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais suministrados da súa alteración, perda e tratamentos ou accesos non autorizados.
 • ACTUALIZACIÓN DOS SEUS DATOS.
  É importante que para que podamos manter os seus datos persoais actualizados, infórmenos sempre que haxa algunha modificación neles, en caso contrario, non respondemos da veracidad dos mesmos.

  Non nos facemos responsables da política de privacidad respecto de os datos persoais que poida facilitar a terceiros por medio de enlácelos dispoñibles na nosa páxina web.

  A presente Política de Privacidad pode ser modificada para adaptalas aos cambios que se produza na nosa web, así como modificacións legislativas ou jurisprudenciales sobre datos persoais que vaian aparecendo, polo que esixe a súa lectura, cada vez que nos facilite os seus datos a través desta Web.

D. RESPONSABILIDADES

Ao poñer a disposición do usuario esta páxina Web queremos ofrecerlle un servizo de calidade, utilizando a máxima dilixencia na prestación do mesmo, así como nos medios tecnolóxicos utilizados. No entanto, non responderemos da presenza de virus e outros elementos que dalgún modo poidan danar o sistema informático do usuario.

Non garantimos que a disponibilidad do servizo sexa continua e ininterrumpida.

O USUARIO ten prohibido calquera tipo de acción sobre o noso portal que orixine unha excesiva sobrecarga de funcionamento aos nosos sistemas informáticos, así como a introdución de virus, ou instalación de robots, ou software que altere o normal funcionamento da nosa web, ou en definitiva poida causar danos aos nosos sistemas informáticos.

O USUARIO asume toda a responsabilidade derivada do uso da nosa páxina web.

O USUARIO recoñece que entendeu toda a información respecto de as condicións de uso do noso portal, e recoñece que son suficientes para a exclusión do erro nas mesmas, e polo tanto, acéptaas integra e expresamente.
Deputación de Ourense
Deputación da Coruña
Real Federación Española de Gimnasia
Infinitamente Fitness y Gimnasia
Sensa Acción Foto Dance - Fotógrafos oficiais da Federación Galega de Ximnasia

DISCIPLINAS

A Federación Galega de Ximnasia aúna as seguintes disciplinas: ximnasia xeral, ximnasia artística (masculina e feminina), ximnasia rítmica, ximnasia acrobática, ximnasia estética, ximnasia aeróbica e trampolín.

CONTACTO

 • C./ Carlos Maside S/N (Estadio do Couto) - 32002 Ourense - Galicia
 • Teléfono: (+34) 988 23 89 99
 • E-mail: info@ximnasia.com

AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS  |  POLÍTICA DE COOKIES

Copyright © 2016 Federación Galega de Ximnasia - Todos os dereitos reservados  |  Zona privada  //  Deseño, maquetación e programación web a medida Grupo5.com

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, se acepta el uso que hacemos de las cookies. ACEPTAR  pulsar aquí para más información.